آیا می توانم از سنگ شکن ضربه ای برای درهم شکستن مواد چسبنده