مطالعه امکان سنجی آمپر مخابراتی٪ آن 3 برای استخراج از معادن زغال سنگ