مقدار سنگ معدن در صنعت برای تولید مس استفاده می شود