می توانید استفاده کنید ما گرد و غبار سنگ شکن به عنوان چسب با سیمان