پیشنهاد پروژه برای ایجاد سنگ خرد کردن گیاه در اتیوپی